Video

ไปม็อบทำไม

มาฟังความคิดเห็นของผู้ที่ไปชุมนุมคณะราษฎร ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา