Innocent Sarcaster

ฟ้องใครได้อีกบ้าง #8ปีประยุทธ์

*คำเตือน การจ้องหน้าจอติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้สายตาสั้นได้ควรพักสายตามองไปที่อื่นบ้าง หากยึดติดหน้าจอมากเกินไป อาจเกิดปัญหาด้านสายตา ทำให้มองเห็นอนาคตไม่ชัดเจนหรือไม่เห็นเลย ด้วยความปรารถนาดีจาก ทีมงาน Varasarn Press

Posts navigation