Writings

ถ้าพ่อแม่กลายเป็นคนแปลกหน้า : เมื่อความสัมพันธ์ต้องมาพังทลายเพราะการเมือง

เด็กๆที่เริ่มออกมาพูดประเด็นทางเมือง ต้องมาพบเจอกับการสั่นคลอนครั้งใหญ่ในด้านความสัมพันธ์กับครอบครัว เมื่อพวกเขามีความคิดเห็นไม่ตรงกัน