Media

คุยกับเพื่อน Ep.2 : เรียน-จบออนไลน์ กับอนาคตอันคลุมเครือ

วันนี้ วารสารเพรส จะพาทุกคนไปเข้าร่วมวงสนทนากับเพื่อน ๆ ของเรา ถึงการเรียนออนไลน์ตลอดเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรียนออนไลน์บ้าง เรียนในมหาวิทยาลัยบ้าง ว่าได้เจอปัญหาอย่างไรกันบ้าง แล้วไหนจะตอนฝึกงาน ไหนจะการเข้าสู่ชีวิตการทำงานอีกล่ะ !?

Writings

กิจวัตร ประสบการณ์ ความสัมพันธ์ คนฝึกงาน

เปลือกตาสีอ่อนเปิดขึ้นเมื่อได้ยินเสียงของนาฬิกาปลุก ก่อนเวลาเริ่มงานหนึ่งชั่วโมงเป็นเวลาที่ ‘คิตตี้’ หรือ สุธาสินี สุวัตถิยานันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าฝึกงานออนไลน์ เป็นเวลาของการอาบน้ำ แต่งตัว กินข้าว เช็คอุปกรณ์การทำงาน ...