Media

ด้วยเคารพและศรัทธาแด่พระแม่ทุรคา ณ นวราตรี

เรื่อง : กัญญาภัค วุฒิรักขจร ภาพ : กัปตัน จิรธรรมานุวัตร งานนวราตรีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในทุก ๆ ปี ปีละ 10 วันต่อเนื่องกัน ในแต่ละวันจะมีการทำพิธีเพื่อบูชาเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแตกต่างกันออกไป ...