News

อาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ชี้ เลือกตั้ง อบต. มีผลต่อคุณภาพชีวิต ทุกคนควรออกไปเลือกตั้ง

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ แนะนำทุกคนควรออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. เพราะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น พร้อมให้จับตามองการใช้ความรุนแรงและการใช้เงินในการเลือกตั้ง