Writings

ภาพจำการแต่งตัวของนักการเมือง ก่อนเก็บป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2566

เขียน        สมิตา พงษ์ไพบูลย์ ภาพ         กัญญาภัค วุฒิรักขจร ภาพจำการแต่งตัวของนักการเมือง  ก่อนเก็บป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 2566 การเลือกตั้งทั่วไปประจำปี 2566 กำลังจะมาถึง ในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้  ...