News

หอสมุดโอด iPad หาย ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจบแล้วยังไม่คืน

เรื่อง : ศิรประภา สีดาจันทร์ ภาพ : จิรัชญา นุชมี หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอด iPad หายราว 60-70 เครื่อง ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจบแล้วยังไม่คืน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ...