Media

Pink Theory ใส่สีชมพู ไปมูพระแม่ลักษมี

เรื่องและภาพ : จิรัชญา นุชมี ‘เพราะพระแม่ลักษมีชอบสีชมพู ถ้าใส่สีชมพูไปขอพรจะสมหวัง’ เป็นประโยคที่ดังขึ้นจากหนึ่งในผู้เลื่อมใสในพระแม่ลักษมีและกำลังเดินขึ้นลิฟต์ ไปไหว้ขอพรกับท่านที่ชั้น 4 ห้าง “เกษรวิลเลจ” ตามหลักความเป็นจริงแล้วยังไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ว่าประโยคดังกล่าวนั้นเป็นจริงหรือไม่ แต่ในด้านความเชื่อก็เป็นที่รู้กันดีว่าถ้าอยากเสริมความมั่นใจก็เอาสีชมพูเข้าสู้ไว้ก่อน จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการมูเตลูที่เดินทางไปไหว้เทพฮินดูมาแล้วหลายที่ ให้ข้อมูลว่า ...