News

ประธานสภาฯ และกองกิจฯ เผย การส่งรายชื่อสมาชิกชุมนุมมีความยืดหยุ่น ไม่ต้องหวั่นถูกยุบเลิกชุมนุม หากยังมีผลงานต่อเนื่อง

เรื่อง : ฌัชฌา สรนันท์ ภาพ : TU PHOTO จากกรณีการส่งรายชื่อสมาชิกชุมนุม ปีการศึกษา 2565 เพื่อตรวจสอบตามข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ว่าหากชุมนุมใดมีรายชื่อสมาชิกไม่ครบ 50 คน อาจจะถูกยุบเลิกได้ เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมานั้น ต่อมา ชุมนุมที่จำนวนสมาชิกไม่ครบกำหนดได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์จำนวนสมาชิกลง นักศึกษา ก. (นามสมมุติ) รองประธานชุมนุมกีฬาแห่งหนึ่ง กล่าวว่า ...