News

คณบดีคณะวิศวะฯ มธ. ชี้แจง ใส่ชุดไปรเวทเข้าสอบได้ แม้ผิดจากประกาศคณะ เตรียมพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อหาข้อสรุปหลังสอบกลางภาค ด้านนักศึกษาเชื่อประกาศของสภานักศึกษา จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น ขอให้รักษาสิทธิของตัวเอง

เรื่องและภาพ : ปาณัสม์ จันทร์กลาง จากกรณีที่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สภาฯ) ส่งหนังสือแจ้งถึงคณบดีทุกคณะ วิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา ว่าการบังคับให้แต่งชุดนักศึกษาเข้าสอบเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ ต่อมาพบว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใส่ชุดไปรเวทเข้าสอบ จำเป็นต้องเขียนใบคำร้องก่อนเข้าห้องสอบ ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เรื่องสิทธิการแต่งกายของนักศึกษานั้น เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. ธีร เจียศิริพงษ์กุล ...