News

คณบดีคณะวิศวะฯ มธ. ชี้แจง ใส่ชุดไปรเวทเข้าสอบได้ แม้ผิดจากประกาศคณะ เตรียมพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อหาข้อสรุปหลังสอบกลางภาค ด้านนักศึกษาเชื่อประกาศของสภานักศึกษา จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น ขอให้รักษาสิทธิของตัวเอง

เรื่องและภาพ : ปาณัสม์ จันทร์กลาง

จากกรณีที่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สภาฯ) ส่งหนังสือแจ้งถึงคณบดีทุกคณะ วิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา ว่าการบังคับให้แต่งชุดนักศึกษาเข้าสอบเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ ต่อมาพบว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใส่ชุดไปรเวทเข้าสอบ จำเป็นต้องเขียนใบคำร้องก่อนเข้าห้องสอบ ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เรื่องสิทธิการแต่งกายของนักศึกษานั้น

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า คณะฯ ไม่มีการห้ามนักศึกษาที่แต่งชุดไปรเวทเข้าสอบกลางภาค เพียงแต่ต้องเขียนใบคำร้องเสียก่อน จึงสามารถเข้าห้องสอบได้ตามปกติ แม้นักศึกษาจะให้เหตุผลว่าเป็นการแต่งกายสุภาพตามข้อบังคับเรื่องการแต่งกายของมหาวิทยาลัย แต่การที่ข้อบังคับนั้นไม่ได้ระบุลักษณะของชุดสุภาพไว้ชัดเจน จึงสร้างความสับสนให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่คุมสอบ เนื่องจากแต่ละคนตีความคำว่าชุดสุภาพไม่เหมือนกัน ทางคณะฯ จึงใช้ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการแต่งกายในการสอบกลางภาคและสอบไล่ ของเมื่อปี 2549 ที่ระบุลักษณะของชุดสุภาพอย่างชัดเจน เพื่อความเข้าใจตรงกันของบุคลากรภายในคณะฯ และใช้เป็นระเบียบควบคู่ไปกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

“อาจารย์ (คณบดี) ไม่ได้ยึดติดกับชุดนักศึกษานะ แต่ยึดติดกับคำว่าชุดสุภาพ มหาวิทยาลัยควรมีไกด์ให้ว่าชุดสุภาพคืออะไร สุภาพของอาจารย์ สุภาพของเรา กับสุภาพของคนอื่นมันไม่เหมือนกัน เราแค่อยากให้เด็กได้แต่งชุดสุภาพให้เหมาะสมตามกาลเทศะ” คณบดี กล่าวและว่า ชุดสุภาพไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักศึกษา และเข้าใจว่าในตอนนี้ทางคณะฯ และนักศึกษากำลังตั้งคำถามเดียวกันว่า ชุดที่สุภาพ เหมาะสม และถูกกาลเทศะคืออะไร

คณบดี กล่าวว่า เคยมีแผนพูดคุยกับนักศึกษาเรื่องระเบียบการแต่งกายตั้งแต่ช่วงแรกของการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2565 แต่มีเหตุการณ์นักศึกษาของคณะฯ ติดโควิดจำนวนมากจากการกลับมาเรียนออนไซต์ ทำให้แผนการพูดคุยถูกเลื่อนออกไป แต่เมื่อมีประเด็นเรื่องการแต่งชุดไปรเวทเข้าสอบกลางภาคเกิดขึ้น คณะฯ จึงเตรียมพูดคุยกับตัวแทนนักศึกษาจากแต่ละสาขา ชั้นปี โดยจะมีการพูดคุยหลังจากเสร็จสิ้นการสอบกลางภาค เพื่อหาข้อตกลงถึงลักษณะของชุดสุภาพ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และใช้ร่วมกันต่อไป โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนสอบปลายภาค

ปัณณพัทธ์ จันทนางกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้ใส่ชุดนักศึกษา เพราะข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่มีการระบุเรื่องการแต่งกายเข้าสอบไว้ แต่คณะฯ ยังคงใช้ประกาศที่อ้างอิงจากข้อบังคับเก่าที่ถูกยกเลิกไปแล้วอยู่ ทำให้เขาเคยต้องเขียนใบคำร้องชี้แจงเหตุผล แม้ว่าคณะฯ ไม่ได้มีบทลงโทษ แต่ขั้นตอนการเขียนใบคำร้องก็ทำให้เสียเวลาในการสอบไปมาก คาดว่าการที่สภาฯ ส่งหนังสือแจ้งไปยังคณบดีทุกคน ว่าการบังคับให้ใส่ชุดนักศึกษาเข้าสอบเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้มากขึ้น โดยเฉพาะคณะสายวิทยาศาสตร์

“อยากบอกเพื่อนๆ ว่า พวกเราทุกคนมีสิทธิ์บนร่างกายของตัวเอง อยากให้ทุกคนตระหนักไว้อยู่เสมอ ไม่งั้นมันจะเป็นช่องโหว่ให้คนอื่นมาลิดรอนสิทธิของเรา สุดท้ายแล้วก็จะทำให้เราไม่มีสิทธิเสรีภาพ และอยากบอกถึงคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กน.วศ.) ว่า นักศึกษาเลือกคุณมาเป็นผู้แทนพวกเขา แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไมถึงปล่อยให้นักศึกษาในคณะฯ เคลื่อนไหวกันเอง อุดมการณ์ของพวกคุณไม่ได้ยืนอยู่เคียงข้างนักศึกษาเหรอครับ ได้โปรดเถอะ ช่วยทำหน้าที่ให้สมกับเป็นผู้แทนนักศึกษาสักที” ปัณณพัทธ์ กล่าว

ด้าน ศิริวรรณ วรชัยยุทธ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มธ. กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการใส่ชุดนักศึกษาเข้าสอบว่า สิ่งที่ต้องพูดคุยกันคือแนวคิดว่า ‘ความสุภาพ’ สำหรับนักศึกษามธ. นั้นคืออะไร เพราะแนวคิดของแต่ละฝ่ายไม่เหมือนกัน เมื่อมีความสุภาพที่แตกต่างกันย่อมเกิดการถกเถียง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่มองว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรเกิดขึ้นในห้องสอบ เนื่องจากบางครั้งการจัดสอบอาจไม่ใช่เรื่องระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเสมอไป ดังนั้นจึงต้องมีกรอบบางอย่าง เพื่อป้องกันให้เกิดปัญหาขึ้นน้อยที่สุด นั่นคือชุดนักศึกษาที่เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันว่าเป็นชุดสุภาพ

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
0
Love รักเลย
0
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
1
Angry โกรธ
0

1 Comment

  1. Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks. nimabi

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in:News

News

นักสิทธิมนุษยชน ชี้ มายาคติโทษเหยื่อยังมี ปม สส. ปูอัด คุกคามทางเพศ 

เขียน : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : กัญญาภัค วุฒิรักขจร นักสิทธิมนุษยชนชี้มายาคติโทษผู้ถูกกระทำทางเพศยังมีอยู่ในสังคมเหตุผู้ช่วยสส.ค้านเป็นเพียงเรื่องชู้สาว กรณีสส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศเพื่อนร่วมงาน   จากกรณีที่ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ หรือ ปูอัด สส.กทม.พรรคก้าวไกล ...

News

ตัวแทนคนรุ่นใหม่ย้ำจุดยืนแก้ รธน.ทั้งฉบับ หลังรัฐปฏิเสธแก้หมวด 1และ2

เขียน : กัญญพัชร กาญเจตนี ภาพ : กัญญาภัค วุฒิรักขจร ตัวแทนนักศึกษา-คนรุ่นใหม่ย้ำจุดยืนแก้รธน.ทั้งฉบับ เหตุรัฐบาลยืนกรานปฏิเสธการแก้หมวด 1และ 2 แนะหาก รธน.ถูกจำกัดการแก้ไขอาจเกิดการเคลื่อนไหวของประชาชนระลอกใหม่ เมื่อวันที่ ...

News

สรุปเสวนา นับถอยหลัง 1 ปี ก่อนคดีสลายการชุมนุมตากใบหมดอายุความ

เรื่อง : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : ศิรประภา สีดาจันทร์ ทนายความศูนย์ทนายความมุสลิมชี้ คดีสลายการชุมนุมตากใบไม่ควรมีกรอบอายุความ 20 ปี เนื่องจากคดีใกล้หมดอายุ แต่ครอบครัวผู้สูญเสียยังไม่ได้รับความเป็นธรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ...

News

สำนักงานทรัพย์สินฯ แจงผลการตรวจสอบ กรณีพบนักศึกษานำชายเข้าหอพักหญิง

เรื่อง : พุฒิเมธ เกียรติมณีศรี ภาพ : ศิรประภา สีดาจันทร์ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มธ. ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารหอพักนักศึกษา แจงผลตรวจสอบกรณีพบนักศึกษาหญิงแอบนำชายน่าสงสัยเข้าหอ ชี้เป็นการเข้าใจผิด พบเป็นสาวทอม ด้านนักศึกษาผู้เห็นเหตุการณ์จริงไม่เชื่อ ...

News

เสวนา “ทบทวนบทเรียนและก้าวต่อไปสู่ความจริงและความเป็นจริง ผ่านมุมมองคน 5 เจเอนเรชั่น ” สะท้อนสภาวะเสรีสื่อถูกริดรอนมานานกว่า 50 ปี

เรื่อง : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : กัญญพัชร กาญจนเจตนีและศิรประภา สีดาจันทร์ วงเสวนา ‘ทบทวนบทเรียนและก้าวต่อไปสู่ความจริงและความเป็นจริง ผ่านมุมมองคน 5 เจเนอเรชั่น’ ชี้ ...

News

รองอธิการฯ มธ. แจงแนวทางจัดซื้อไฟฟ้า แก้ปัญหาค่าไฟหอในแพง

เรื่อง : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : จิรัชญา นุชมี รองอธิการฯ มธ. วางแผนจัดซื้อไฟฟ้าจากบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เพื่อแก้ปัญหาราคาค่าไฟหอในศูนย์รังสิต   วันที่ 17 ตุลาคม ...

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save