Shot By Shot

44 years ago

วันนี้เมื่อ 44 ปีที่แล้ว เกิดเหตุการณ์ ‘6 ตุลา’ ขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ สถานที่ที่เป็นแหล่งความรู้ให้เยาวชนทั้งหลาย