News

ทีมงานผลิตคลิปโปรโมทงานปฐมนิเทศร้องกองกิจฯ ยังไม่จ่ายค่าจ้างทำคลิป ด้านกองกิจแจ้งฯ คงไม่เกิน 15 กันยา นี้

เรื่อง : กัญญาภัค วุฒิรักขจร

ภาพ : จิรัชญา นุชมี

ผู้ผลิตคลิปวิดีโอโปรโมทงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มธ. ร้องยังไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกับกองกิจฯ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง

จากกรณีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านนั้น วันที่ 9 กันยายน พัลลภา ทุมพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้อำนวยการผลิตคลิปวิดีโอโปรโมทกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ให้สัมภาษณ์ว่า ยังไม่ได้รับค่าจ้างผลิตคลิปวิดีโอตามที่ตกลงกับกองกิจกรรมนักศึกษา (กองกิจฯ)  โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ทางกองกิจฯ โทรแจ้งว่า วันที่ 8 กันยายน จะจ่ายเงินค่าจ้าง แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้

พัลลภาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กองกิจฯ เคยแจ้งกับเธอว่า จะพยายามเร่งกองคลังเรื่องการเบิกเงินค่าจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคม แต่จนวันที่ 3 กันยายน พัลลภาก็ยังไม่ได้รับค่าจ้างตามที่เจ้าหน้าที่กองกิจฯ ได้
แจ้งไว้

พัลลภากล่าวเพิ่มเติมว่า ในการตกลงช่วงเริ่มต้นทำงาน ได้ทำใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ในรูปแบบการแบ่งจ่าย 3 งวด งวดแรก 50 เปอร์เซ็นต์ งวดถัดไป 30 เปอร์เซ็นต์ และงวดสุดท้าย 20 เปอร์เซ็นต์ ต่อมาทางกองกิจฯ ซึ่งเป็นผู้ติดต่อว่าจ้างขอแก้ไขใบเสนอราคาให้แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรก 30 เปอร์เซ็นต์ และงวดสุดท้าย 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเธอก็ตกลงตามผู้ว่าจ้าง แต่เมื่อนำอากรแสตมป์ไปยื่นที่กองคลัง เจ้าหน้าที่กองคลังแจ้งว่า จะจ่ายค่าจ้างผลิตคลิปวิดีโอ 100 เปอร์เซ็นต์หลังจบงานแทน 

“งงตรงที่ว่าทำไมถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แล้วกลายเป็นว่าเราก็ทำงานเพื่อรอเงินไปเรื่อย ๆ แต่เราก็แจ้งไปแล้วว่าเราไม่มีการสำรองจ่ายให้นะ เพราะว่าเราไม่ใช่ (โปรดักชัน) เฮ้าส์ ไม่ใช่บริษัทที่จะมีทุน เราเป็นแค่บุคคลธรรมดา” พัลลภากล่าว

พัลลภากล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่สตูดิโอเพลงจะดำเนินการทางกฎหมายกับกองกิจฯ ว่า คลิปวิดีโอตัวแรกที่ต้องถ่ายทำ เป็นคลิปวิดีโอแนวมิวสิคัล ทำให้กระบวนการทำงานนอกจากการพูดคุยรายละเอียดกับผู้ว่าจ้างตามปกติแล้ว ต้องเพิ่มขั้นตอนการทำเพลงเข้ามาด้วย ทำให้เกิดปัญหาดำเนินการทำเพลงไปแล้วและต้องจ่ายเงินเพื่อรับเดโมเพลง แต่ทีมผลิตวิดีโอยังไม่ได้รับเงินงวดแรกตามที่ตกลงกับผู้ว่าจ้างไว้ โดยผู้ว่าจ้างแจ้งกับทีมผลิตว่า กองคลังยังไม่อนุมัติงบประมาณมา

“พอเขา (เจ้าหน้าที่กองกิจฯ ) บอกว่ากองคลังยังไม่อนุมัติ มันค่อนข้างเกินเวลา (ตามที่ตกลงว่าจะจ่ายเงินให้กับสตูดิโอเพลง) ความรู้สึกตอนที่คุยกับทีมเพลงตอนยังไม่มีเงินคือรู้สึกเกรงใจ แต่ทางทีมเพลงก็บอกว่าโอเค ฝากแจ้งทางลูกค้าว่าถ้ายังไม่เบิกเงินมาให้สำหรับการทำเพลงที่จะต้องจ่าย ก็จะดำเนินการทางกฎหมาย” พัลลภากล่าว 

“เราถามเขา (เจ้าหน้าที่กองกิจฯ) ว่าถ้าไม่ได้เงินจะทำยังไง เขาก็บอกว่าเขาอาจจะสำรองจ่ายได้ ก็โอเค ให้เขาสำรองจ่ายมาเป็นค่าทำเพลงกับค่าใช้จ่ายสำหรับทำงานของคลิปแรก พอถ่ายคลิปแรกจบเข้าช่วงตัดต่อ เริ่มทำคลิปที่สอง ก็กลับมาลูปเดิม รอเงิน ถ่าย รอเงิน ถ่าย จนคลิปที่สามกับคลิปที่สี่ก็เป็นความรู้สึกไหน ๆ ก็ใกล้จะจบแล้ว กำลังจะได้เงิน เลยใช้เงินตัวเองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองไปก่อนหมื่นกว่าบาท” พัลลภาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม

วรดา ประดิษฐ ผู้อำนวยการสร้างคลิปวิดีโอโปรโมทกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “Everything Everyone All at Dome” ให้สัมภาษณ์ว่า ตอนนี้ยังได้ค่าจ้างผลิตคลิปวิดีโอโปรโมทกิจกรรมปฐมนิเทศไม่ครบ ซึ่งกองกิจฯ ตกลงไว้ว่าจะจ่ายหลังเผยแพร่คลิปไม่เกิน 2 สัปดาห์ โดยการจ่ายเงินได้ตกลงกับผู้ว่าจ้างว่าจะแบ่งจ่าย 2 งวด คืองวดแรกสำหรับการดำเนินงาน 30 เปอร์เซ็นต์ งวดสุดท้ายเป็นส่วนค่าจ้างทีมงาน 70 เปอร์เซ็นต์ แต่จนถึงตอนนี้ได้รับเพียงเงินงวดแรก แต่เงินงวดสุดท้ายยังไม่ได้รับ ทำให้ต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินจาก 30 เปอร์เซ็นต์แรกไปก่อนประมาณหมื่นกว่าบาท  

ด้านคเณศ สัตตานุสรณ์ รักษาการแทนหัวหน้างานยุทธศาสตร์กิจการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ส่งเอกสารให้กองคลังตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงให้กองคลังโอนจ่ายผ่านธนาคาร ซึ่งกองคลังมีรอบโอนเงินทุก ๆ วันศุกร์ โดยเขาได้ถามกองคลังเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า จะสามารถโอนเงินให้ทีมผลิตได้เมื่อไหร่ ทางกองคลังให้คำตอบว่า เร็วที่สุดวันที่ 8 กันยายน ถ้าหากวันที่ 8 ยังไม่ได้รับคงไม่เกินวันที่ 15 กันยายนนี้ เพราะปัจจุบันกองคลังได้เพิ่มรอบการโอนเงิน จากทุก ๆ วันที่ 10 20 และ 30 ของทุกเดือน เพิ่มเป็นทุก ๆ วันศุกร์

คเณศให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า โดยปกติกองคลังจะใช้เวลาในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนครึ่ง ซึ่งในกรณีของการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการผลิตคลิปโปรโมทงานปฐมนิเทศนักศึกษาได้เร่งให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จใน 15 วันทำการแล้ว  

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
0
Love รักเลย
0
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
0

Comments are closed.

More in:News

News

ฐปณีย์ย้ำคนทำสื่ออย่าละทิ้งความน่าเชื่อถือ หลังนักข่าวจำลองกินไก่ดิบออกอากาศ

เรื่องและภาพ : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ฐปณีย์ย้ำ การสร้างความน่าเชื่อถือและทำงานอย่างมีมาตรฐานคือสิ่งที่คนทำสื่อต้องหนักแน่น เหตุผู้สื่อข่าวช่องดังจำลองเหตุการณ์เสี่ยแป้งกินไก่ดิบออกอากาศ  จากกรณีคดีเสี่ยแป้ง นาโหนด หรือ เชาวลิต ทองด้วง นักโทษชายซึ่งเป็นผู้ต้องโทษในคดีความผิดฐานเข้าปล้นผู้ต้องหาจากตำรวจสืบสวนขณะเข้าจับกุมคดียาเสพติด และยังมีประวัติอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับคดีอาวุธปืน คดียาเสพติด ...

News

บัณฑิต มธ. หวั่นประเดิมรับปริญญารังสิต ฝ่ายบริหารฯ แจงความพร้อม เตรียมระบบขนส่ง-จุดรับเหตุฉุกเฉินแล้ว

เรื่องและภาพ : กัญญพัชร กาญจนเจตนี บัณฑิต มธ.ถามถึงแผนรับมือความแออัดในงานวันรับปริญญา เนื่องจากมหาลัยฯประกาศย้ายมาจัดที่ศูนย์รังสิตเป็นครั้งแรก ด้านฝ่ายรองปธ.ประสานงานจัดเตรียมงานรับปริญญา มธ.แจงได้เพิ่มรถขนส่งทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพิ่มที่จอดรถ จุดรับรองและจุดปฐมพยาบาลสำหรับวันงานแล้ว จากกรณีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้มีการประกาศกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ...

News

นักสิทธิมนุษยชน ชี้ มายาคติโทษเหยื่อยังมี ปม สส. ปูอัด คุกคามทางเพศ 

เขียน : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : กัญญาภัค วุฒิรักขจร นักสิทธิมนุษยชนชี้มายาคติโทษผู้ถูกกระทำทางเพศยังมีอยู่ในสังคมเหตุผู้ช่วยสส.ค้านเป็นเพียงเรื่องชู้สาว กรณีสส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศเพื่อนร่วมงาน   จากกรณีที่ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ หรือ ปูอัด สส.กทม.พรรคก้าวไกล ...

News

ตัวแทนคนรุ่นใหม่ย้ำจุดยืนแก้ รธน.ทั้งฉบับ หลังรัฐปฏิเสธแก้หมวด 1และ2

เขียน : กัญญพัชร กาญเจตนี ภาพ : กัญญาภัค วุฒิรักขจร ตัวแทนนักศึกษา-คนรุ่นใหม่ย้ำจุดยืนแก้รธน.ทั้งฉบับ เหตุรัฐบาลยืนกรานปฏิเสธการแก้หมวด 1และ 2 แนะหาก รธน.ถูกจำกัดการแก้ไขอาจเกิดการเคลื่อนไหวของประชาชนระลอกใหม่ เมื่อวันที่ ...

News

สรุปเสวนา นับถอยหลัง 1 ปี ก่อนคดีสลายการชุมนุมตากใบหมดอายุความ

เรื่อง : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : ศิรประภา สีดาจันทร์ ทนายความศูนย์ทนายความมุสลิมชี้ คดีสลายการชุมนุมตากใบไม่ควรมีกรอบอายุความ 20 ปี เนื่องจากคดีใกล้หมดอายุ แต่ครอบครัวผู้สูญเสียยังไม่ได้รับความเป็นธรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ...

News

สำนักงานทรัพย์สินฯ แจงผลการตรวจสอบ กรณีพบนักศึกษานำชายเข้าหอพักหญิง

เรื่อง : พุฒิเมธ เกียรติมณีศรี ภาพ : ศิรประภา สีดาจันทร์ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มธ. ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารหอพักนักศึกษา แจงผลตรวจสอบกรณีพบนักศึกษาหญิงแอบนำชายน่าสงสัยเข้าหอ ชี้เป็นการเข้าใจผิด พบเป็นสาวทอม ด้านนักศึกษาผู้เห็นเหตุการณ์จริงไม่เชื่อ ...

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save