News

บัณฑิต มธ. หวั่นประเดิมรับปริญญารังสิต ฝ่ายบริหารฯ แจงความพร้อม เตรียมระบบขนส่ง-จุดรับเหตุฉุกเฉินแล้ว

เรื่องและภาพ : กัญญพัชร กาญจนเจตนี

บัณฑิต มธ.ถามถึงแผนรับมือความแออัดในงานวันรับปริญญา เนื่องจากมหาลัยฯประกาศย้ายมาจัดที่ศูนย์รังสิตเป็นครั้งแรก ด้านฝ่ายรองปธ.ประสานงานจัดเตรียมงานรับปริญญา มธ.แจงได้เพิ่มรถขนส่งทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพิ่มที่จอดรถ จุดรับรองและจุดปฐมพยาบาลสำหรับวันงานแล้ว

จากกรณีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้มีการประกาศกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สำหรับวันฝึกซ้อมใหญ่และวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2566 สำหรับวันรับจริงของบัณฑิตปริญญาตรีรวมทั้งมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเช่นกันนั้น ในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 9,497 คน แม้จากสถิติจำนวนบัณฑิตผู้เข้าพิธีในครั้งที่ผ่าน ๆ มาอาจจะไม่ได้เข้าพิธีทุกคน แต่บัณฑิตส่วนใหญ่มักเดินทางมาวันฝึกซ้อมใหญ่และวันรับจริงเพื่อถ่ายภาพพบปะกับเพื่อน ๆ ครอบครัวและผู้แสดงความยินดีจึงมีแนวโน้มที่ผู้คนจะเดินทางมารวมตัวกันทั้ง 3 วันเป็นจำนวนมากส่งผลให้บัณฑิตกังวลถึงแผนรับมือของมหาวิทยาลัยในวันดังกล่าว

สุธาสินี เทียนชัย บัณฑิตจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ศูนย์รังสิตมีขนาดใหญ่กว่าศูนย์ท่าพระจันทร์ เธอคาดว่าจำนวนคนที่มาร่วมในวันรับปริญญาจะมีมากอย่างทวีคูณและอาจเกิดปัญหาด้วยกันหลายส่วนในวันงาน ส่วนแรก รถ EV รถขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย หลาย ๆ ครั้งรถ EV ไม่ได้มีความสะดวกสบายในเวลาที่ผู้คนมีความต้องการใช้พร้อมกันมาก ๆ เพราะนักศึกษาที่เรียนอยู่ศูนย์รังสิตมีจำนวนมาก แต่สายการเดินรถและจำนวนรถกลับน้อย และน่าจะยิ่งแออัดไปอีกในวันรับปริญญาที่กำลังจะถึง เพราะบัณฑิต 1 คนมีครอบครัว ญาติ และเพื่อนที่เดินทางมาหารวม ๆ แล้วอาจไม่ต่ำกว่า 10 คน ฉะนั้นหากไม่มีการเพิ่มปริมาณการเดินรถจะเป็นปัญหาแน่นอน ส่วนที่ 2 คือที่จอดรถ ในวันที่มีการเรียนการสอนตามปกติการจราจรภายในมหาวิทยาลัยมีความแออัดและหาที่จอดรถยากมาก หากยิ่งมีงานใหญ่แบบนี้การเดินทางโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัวจะยิ่งไม่สะดวก ดังนั้นผลจากปัญหาสองข้อที่กล่าวมาอาจทำให้ในวันนั้นคนส่วนมากใช้การเดินเท้าแทนและพอเป็นเช่นนั้นจึงเกิดปัญหาที่ 3 ตามมาคือมีคนเป็นลม ด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าว จำนวนคนมาก ๆ ผนวกกับระยะห่างระหว่างคณะต่าง ๆ และตึกกิตติยาคารที่เป็นสถานที่จัดพิธีมีความห่างไกลกันจึงเป็นเหตุผลที่อาจทำให้วันงานมีคนเป็นลมจำนวนมากได้

“ในครอบครัวเรามีผู้สูงอายุที่จะเดินทางมา เรากังวลมาก คิดว่าเขาอาจจะเป็นลมแน่ ๆ เพราะรังสิตมันร้อนมาก สิ่งที่เราอยากรู้จากมหาวิทยาลัยคือหากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราต้องทำยังไงต่อ ในมหาวิทยาลัยจะมีจุดบริการให้ความช่วยเหลือ จุดปฐมพยาบาล หรือหน่วยรถฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ยังไง อยากให้มหาวิทยาลัยประกาศเรื่องนี้ออกมาเพราะเราและบัณฑิตคนอื่น ๆ จะได้วางใจว่าจะได้รับการช่วยเหลือและเตรียมพร้อมปฏิบัติตัวหากมีคนในครอบครัวเป็นลมขึ้นมา” สุธาสินีกล่าว

ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ มธ.และรองประธานฝ่ายประสานงาน คณะกรรมการเตรียมงานรับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2564 ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ภายใน Work from homeและปรับการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาเป็นงดหรือออนไลน์ไปดังนั้นจะสามารถลดความแออัดได้ส่วนหนึ่ง และทางคณะกรรมการจัดงานได้มีการเพิ่มจำนวนรถขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยจาก 20 กว่าคัน เพิ่มขึ้นมาอีก 8 คันเพื่อกระจายให้สายการเดินรถทั่วถึงจุดต่าง ๆ นอกจากระบบขนส่งมวลชนภายในที่เตรียมไว้นั้น ได้มีการขอให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เพิ่มรถเสริมในเส้นทางที่ปลายทางสู่มธ.ศูนย์รังสิต คือ สายรถเมล์ 39 และ 510 รวมทั้งยังมีรถเมล์ที่ดำเนินการโดยขนส่งเอกชนสาย 1-9E ที่ให้บริการจากมธ.ท่าพระจันทร์ ถึง มธ.ศูนย์รังสิตเพิ่มขึ้นอีกหลายคันเช่นกัน

ชุมเขต กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยสามารถรองรับรถได้ประมาณ 2,200 คัน ซึ่งคาดว่าเพียงพอสำหรับวันงานแต่หากในกรณีที่ไม่เพียงพอจริง ๆ คณะกรรมการจัดงานได้มีการเตรียมที่จอดสำรองไว้บริเวณหลังสะพานสูง (พื้นที่ด้านหลังมหาวิทยาลัย ติดกับโซนหอพักภายในของนักศึกษา) อีกประมาณ 300 คันซึ่งได้เตรียมรถรับส่งเพื่อพามายังบริเวณงานไว้แล้ว ส่วนจุดรับรองสำหรับเป็นพื้นที่ส่วนกลางในการนั่งพักหรือจุดประสานงานให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินมีคนป่วยหรือเป็นลมจะมี 3 จุดหลักคือ อาคารวิศิษฐ์อักษร (SC2) อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ศกร.) และอุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี โดยคณะกรรมการจัดงานได้มีการซ้อมเผชิญเหตุในกรณีที่ต้องปฐมพยาบาลและกรณีที่ต้องส่งตัวผู้ป่วยแล้ว ทั้งนี้คณะต่าง ๆ ของบัณฑิตก็เป็นจุดรับรองสำหรับผู้ที่ต้องการดำเนินมาร่วมงานเช่นกันและบางคณะมีการเปิดห้องสำหรับนั่งพักภายในคณะ ดังนั้นในวันงานการกระจุกตัวของผู้คนจะแทบไม่เกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นแต่ละอาคารในมหาวิทยาลัยจะมีเครื่อง AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ) กระจายอยู่ทั่ว ผนวกกับวันนั้นจะมีเจ้าหน้าของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จากการปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขจังหวัดและกลุ่มจิตอาสาเข้ามาร่วมอำนายความสะดวกภายในงานด้วย คณะกรรมการจัดงานจึงมีความพร้อมในดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างเพียงพอหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
1
Love รักเลย
0
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
1

Comments are closed.

More in:News

News

ฐปณีย์ย้ำคนทำสื่ออย่าละทิ้งความน่าเชื่อถือ หลังนักข่าวจำลองกินไก่ดิบออกอากาศ

เรื่องและภาพ : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ฐปณีย์ย้ำ การสร้างความน่าเชื่อถือและทำงานอย่างมีมาตรฐานคือสิ่งที่คนทำสื่อต้องหนักแน่น เหตุผู้สื่อข่าวช่องดังจำลองเหตุการณ์เสี่ยแป้งกินไก่ดิบออกอากาศ  จากกรณีคดีเสี่ยแป้ง นาโหนด หรือ เชาวลิต ทองด้วง นักโทษชายซึ่งเป็นผู้ต้องโทษในคดีความผิดฐานเข้าปล้นผู้ต้องหาจากตำรวจสืบสวนขณะเข้าจับกุมคดียาเสพติด และยังมีประวัติอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับคดีอาวุธปืน คดียาเสพติด ...

News

นักสิทธิมนุษยชน ชี้ มายาคติโทษเหยื่อยังมี ปม สส. ปูอัด คุกคามทางเพศ 

เขียน : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : กัญญาภัค วุฒิรักขจร นักสิทธิมนุษยชนชี้มายาคติโทษผู้ถูกกระทำทางเพศยังมีอยู่ในสังคมเหตุผู้ช่วยสส.ค้านเป็นเพียงเรื่องชู้สาว กรณีสส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศเพื่อนร่วมงาน   จากกรณีที่ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ หรือ ปูอัด สส.กทม.พรรคก้าวไกล ...

News

ตัวแทนคนรุ่นใหม่ย้ำจุดยืนแก้ รธน.ทั้งฉบับ หลังรัฐปฏิเสธแก้หมวด 1และ2

เขียน : กัญญพัชร กาญเจตนี ภาพ : กัญญาภัค วุฒิรักขจร ตัวแทนนักศึกษา-คนรุ่นใหม่ย้ำจุดยืนแก้รธน.ทั้งฉบับ เหตุรัฐบาลยืนกรานปฏิเสธการแก้หมวด 1และ 2 แนะหาก รธน.ถูกจำกัดการแก้ไขอาจเกิดการเคลื่อนไหวของประชาชนระลอกใหม่ เมื่อวันที่ ...

News

สรุปเสวนา นับถอยหลัง 1 ปี ก่อนคดีสลายการชุมนุมตากใบหมดอายุความ

เรื่อง : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : ศิรประภา สีดาจันทร์ ทนายความศูนย์ทนายความมุสลิมชี้ คดีสลายการชุมนุมตากใบไม่ควรมีกรอบอายุความ 20 ปี เนื่องจากคดีใกล้หมดอายุ แต่ครอบครัวผู้สูญเสียยังไม่ได้รับความเป็นธรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ...

News

สำนักงานทรัพย์สินฯ แจงผลการตรวจสอบ กรณีพบนักศึกษานำชายเข้าหอพักหญิง

เรื่อง : พุฒิเมธ เกียรติมณีศรี ภาพ : ศิรประภา สีดาจันทร์ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มธ. ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารหอพักนักศึกษา แจงผลตรวจสอบกรณีพบนักศึกษาหญิงแอบนำชายน่าสงสัยเข้าหอ ชี้เป็นการเข้าใจผิด พบเป็นสาวทอม ด้านนักศึกษาผู้เห็นเหตุการณ์จริงไม่เชื่อ ...

News

เสวนา “ทบทวนบทเรียนและก้าวต่อไปสู่ความจริงและความเป็นจริง ผ่านมุมมองคน 5 เจเอนเรชั่น ” สะท้อนสภาวะเสรีสื่อถูกริดรอนมานานกว่า 50 ปี

เรื่อง : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : กัญญพัชร กาญจนเจตนีและศิรประภา สีดาจันทร์ วงเสวนา ‘ทบทวนบทเรียนและก้าวต่อไปสู่ความจริงและความเป็นจริง ผ่านมุมมองคน 5 เจเนอเรชั่น’ ชี้ ...

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save