News

คณบดีสังคมสงเคราะห์ฯ ขอโทษ กรณีแชตฝึกงาน เหตุสื่อสารผิดพลาด แจงพูดไปเพราะห่วงใย

เรื่อง พิชญา ใจสุยะ, ตติยา ตราชู

คณบดีสังคมสงเคราะห์ฯ ขอโทษสื่อสารผิดพลาด และใช้คำไม่เหมาะสม หลังนักศึกษารวมตัวประท้วงกรณีแชตฝึกงาน ยืนยันการแสดงออกทางการเมืองไม่กระทบการฝึกงานของนักศึกษา 

จากกรณีเมื่อวันที่ 2 พ.ย. นายพศวัต เขียวเหมือน นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โพสต์ข้อเรียกร้อง 3 ข้อ  คือ ให้ ศ.ระพีพรรณ คำหอม คณบดี และ รศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ชี้แจงประเด็นการฝึกภาคปฏิบัติให้ชัดเจน ออกมาขอโทษและรับผิดชอบด้วยการลาออก รวมถึงคณะต้องพิจารณาการใช้คำของคณบดี หลังคณบดีได้ส่งข้อความกล่าวเตือนพฤติกรรมของนักศึกษาที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งฝึกงานเข้าไปในกลุ่มไลน์ของฝ่ายการนักศึกษา ซึ่งมีคณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บางท่านอยู่ในกลุ่มด้วย (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3401774959907551&id=100002252410353

ภาพข้อความแชตที่แนบมา ปรากฏข้อความที่คณบดีกล่าวถึงพฤติกรรมที่ ‘ไม่มีวุฒิภาวะ’ ของนักศึกษาและการใช้คำว่า ‘เพื่อนๆ นักร้อง’ ซึ่งทำให้นักศึกษาจำนวนหนึ่งไม่พอใจเป็นอย่างมาก

เมื่อ 12.30 น. วันที่ 2 พ.ย. ได้มีการจัดกิจกรรมปราศรัยเกี่ยวกับ 3 ข้อเรียกร้องโดยนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่ใต้คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

ศ.ระพีพรรณ กล่าวว่า การนัดหยุดเรียนของนักศึกษาเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ แต่ขอความร่วมมือนักศึกษาให้เข้าเรียนตามปกติ เนื่องจากอาจารย์บางส่วนไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ จึงไม่ควรได้รับผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นต่างๆ ก็พร้อมรับฟัง อย่างไรก็ตามศ.ระพีพรรณปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อ 3 ข้อเรียกร้องของเหล่านักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ศ.ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

“การแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษาไม่มีผลต่อการฝึกงาน ทางคณะไม่ปิดกั้นทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออกทางความคิดเห็น คิดวิเคราะห์ มีมุมมองที่หลากหลาย เพราะวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ต้องทำงานกับคนทุกกลุ่ม เพียงแต่ต้องทำในขอบเขต รู้หน้าที่” ศ.ระพีพรรณกล่าวและว่า ในการรับหรือไม่รับนักศึกษาฝึกงานขึ้นอยู่กับหน่วยงานต่างๆ ที่นักศึกษาเลือก ซึ่งแต่ละองค์กรย่อมอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญและคำนึงถึงชื่อเสียงจึงเชื่อว่าจะไม่เกิดการไม่รับหรือส่งนักศึกษาฝึกงานกลับด้วยสาเหตุด้านความคิดเห็นทางการเมือง

ศ.ระพีพรรณ กล่าวถึงข้อความในภาพแชตที่ถูกเปิดเผยอีกว่า พูดด้วยความห่วงใยนักศึกษา ไม่ใช่การตำหนิหรือดูถูก โดยอาจใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม แต่ไม่ได้จะสื่อไปในเชิงลบ อย่างการใช้คำว่าวุฒิภาวะ ก็เพียงต้องการให้นักศึกษาเห็นความสำคัญในการทำงานสังคมสงเคราะห์ตามหลักจรรยาบรรณ 6 ข้อในพ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ที่ต้องมีวุฒิภาวะในการรับมือเหตุการณ์ต่างๆ ส่วนคำว่า ‘นักร้อง’ จะแทนคำว่าการพิทักษ์สิทธิ์ หรือนักพิทักษ์สิทธิ์ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ในกรณีที่ปกป้องสิทธิ์ คุ้มครองสิทธิ์กลุ่มคนที่ไม่มีอำนาจการตัดสินใจในตัวเอง แต่ครั้งนี้ก็อาจใช้คำที่ไม่ถูกต้อง “ส่วนประเด็นข้อที่ 2 ในแชตไลน์ หมายถึงการสื่อสารต่างๆ ที่อาจสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีให้องค์กร ไม่เกี่ยวกับการเมืองเลย”

นายรชต เอี่ยมตระบุตร นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. หนึ่งในผู้ปราศรัย

นายรชต เอี่ยมตระบุตร นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. หนึ่งในผู้ปราศรัย กล่าวว่า ทางคณะสอนเรื่องการพิทักษ์สิทธิ์ หรือการแสดงออก จรรยาบรรณวิชาชีพก็บอกว่าควรแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่มีการปิดกั้น ตามหลักมนุษยนิยม แต่เมื่อมีนักศึกษาในคณะถูกจับกุมจากการออกมาชุมนุมทางการเมืองและเกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุม ทางคณะและอาจารย์ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหว หรือช่วยเหลือมากเท่าที่ควร 

“ในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เมื่อนักศึกษามีปัญหาเรื่องสวัสดิการการฝึกงาน คณะกลับไม่สามารถจัดการปัญหานั้นได้และสุดท้ายคือ คณบดีออกมาบอกว่านักศึกษาไร้วุฒิภาวะ และปิดกั้นไม่ให้แสดงความคิดเห็นทางการเมือง หากใครแสดงความคิดเห็นก็อาจส่งผลกระทบต่อการฝึกงาน จึงเห็นได้ว่าสิ่งที่คณะพร่ำสอนมาทั้งหมด เขาทำไม่ได้เลย คณบดีจงลาออกเสียเถิด” นายรชตกล่าวและว่า คณบดีหมดความชอบธรรมในการบริหารกิจการคณะ ส่วนผู้บริหารและคณาจารย์หากไม่ออกมาแสดงจุดยืนกับกรณีภาพข้อความหลุด ก็จะหมดความชอบธรรมในการสอนนักศึกษาเช่นกัน

นายรชต กล่าวอีกว่า หากคณบดีลาออกแล้ว สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ควรจะต้องพิจารณาการกระทำดังกล่าวว่า ผิดจรรยาบรรณ และควรถอดถอนใบประกอบวิชาชีพหรือไม่ อีกประการหนึ่งคือ กระบวนการสรรหาคณบดีคนใหม่ ควรมาจากนักศึกษาโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษามีเพียงสิทธิ์เสนอชื่อแต่ไม่มีสิทธิ์เลือก 

จากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าว ในวันที่ 3 พ.ย. ทางคณบดีและคณะผู้บริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้นัดพูดคุยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในประเด็นดังกล่าว รวมถึงเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาสอบถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกงาน อ.เคท ครั้งพิบูลย์ อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กล่าวว่า หากมีกรณีที่องค์กรปฏิเสธไม่รับ หรือส่งนักศึกษากลับ เนื่องจากเหตุผลด้านการเมือง ทางคณะอาจมีวิธีรับมือด้วยการย้ายองค์กร เพื่อให้นักศึกษาได้พื้นที่ปลอดภัย

ส่วน ศ.ระพีพรรณได้กล่าวขอโทษและเสียใจ ที่ทำให้นักศึกษารู้สึกไม่ดีจากการใช้คำพูดเหล่านั้น โดยจะมีแถลงการณ์ชี้แจงในกรณีแชตไลน์ เรื่องฝึกงาน และเสนอแผนงานที่จะพัฒนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กับบุคลากรและคณาจารย์ในวันที่ 11-12 พ.ย.

การพบปะพูดคุยระหว่างคณบดี ทีมบริหาร และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ไม่ประสงค์ออกนาม) กล่าวภายหลังการพูดคุยว่า การพูดคุยครั้งนี้ยังมีประเด็นที่ไม่ชัดเจน คือ เรื่องสวัสดิการการฝึกงานของนักศึกษาที่คณะผู้บริหารจะให้คำตอบในภายหลัง และไม่แจ้งชื่อสถานที่ฝึกงานที่จะไม่รับนักศึกษาเข้าทำงานหากแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตามเนื้อความแชตไลน์ของคณบดี ส่วนการยื่นเรื่องกับกรรมาธิการแรงงาน (กมธ.) ในวันที่ 4 พ.ย.นั้น มีเนื้อความเรียกร้องให้มีกฎหมายคุ้มครองนักศึกษาฝึกงานในกรณีหากถูกที่ฝึกงานยกเลิกการฝึกเนื่องจากแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งการยื่นเรื่องดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยในครั้งนี้

นายรชต นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. นำบันทึกข้อความไปยื่นกับกมธ.ในวันที่ 4 พ.ย.

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
0
Love รักเลย
0
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
0

Comments are closed.

More in:News

News

เสวนา “ทบทวนบทเรียนและก้าวต่อไปสู่ความจริงและความเป็นจริง ผ่านมุมมองคน 5 เจเอนเรชั่น ” สะท้อนสภาวะเสรีสื่อถูกริดรอนมานานกว่า 50 ปี

เรื่อง : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : กัญญพัชร กาญจนเจตนีและศิรประภา สีดาจันทร์ วงเสวนา ‘ทบทวนบทเรียนและก้าวต่อไปสู่ความจริงและความเป็นจริง ผ่านมุมมองคน 5 เจเนอเรชั่น’ ชี้ ...

News

รองอธิการฯ มธ. แจงแนวทางจัดซื้อไฟฟ้า แก้ปัญหาค่าไฟหอในแพง

เรื่อง : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : จิรัชญา นุชมี รองอธิการฯ มธ. วางแผนจัดซื้อไฟฟ้าจากบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เพื่อแก้ปัญหาราคาค่าไฟหอในศูนย์รังสิต   วันที่ 17 ตุลาคม ...

News

ครบรอบ 47 ปี 6 ตุลา ประชาชนร่วมจุดเทียนรำลึกผู้สูญเสีย

เรื่อง : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : สมิตา พงษ์ไพบูลย์ ประชาชนร่วมจุดเทียนรำลึกผู้สูญเสีย 6 ตุลา 2519 แน่นลานประติมากรรม มธ.ท่าพระจันทร์ ในวันครบรอบ ...

News

สรุปมหากาพย์วิวาทะ “โครงการภาพยนตร์นานาชาติ” ปมขัดแย้งเพื่อเพื่อน อมธ และกกต มธ รังสิต 

เรื่อง : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : ศิรประภา สีดาจันทร์ อมธ.โวยหลังโดนพรรคเพื่อเพื่อนสภานศ.โหวตคว่ำงบฯ เทศกาลภาพยนตร์ 4 ศูนย์ เผย ต้องการกระจายกิจกรรมไปช่วยธรรมศาสตร์ศูนย์ต่างๆ เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงอย่างทั่วถึง ...

News

ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ชี้ ไทยไฟเขียวกฎหมายทำแท้ง แต่มีโรงพยาบาลรับทำน้อย เพราะกลัวบาป

เรื่อง : อารีย์วรรณ อมรเดชเทวินทร์ ภาพ : ศิรประภา สีดาจันทร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ซึ่งให้บริการสายด่วน 1663 ปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม ชี้ไทยแก้กฎหมายให้การทำแท้งเปิดกว้างมากขึ้นแล้ว แต่มีโรงพยาบาลแค่ใน 39 ...

News

อาจารย์รัฐศาสตร์ แนะก้าวไกล จับเก้าอี้รองประธาน ชี้สำคัญกว่า มีอำนาจ-ตรวจสอบความโปร่งใสได้

เรื่อง : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : ศิรประภา สีดาจันทร์ อาจารย์รัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ติงกรณีก้าวไกลดำเนินการเพื่อให้ได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านควบรองประธานสภาฯ ไปพร้อมกัน อาจกลายเป็นช่องที่ทำให้โดนโจมตีได้แนะก้าวไกลควรเลือกตำแหน่งรองประธานสภาฯ เพราะน่าจะช่วยทำให้ระบบสภาโปร่งใสขึ้น จากกรณีที่ พิธา ...

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save