News

ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ชี้ ไทยไฟเขียวกฎหมายทำแท้ง แต่มีโรงพยาบาลรับทำน้อย เพราะกลัวบาป

เรื่อง : อารีย์วรรณ อมรเดชเทวินทร์

ภาพ : ศิรประภา สีดาจันทร์

ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ซึ่งให้บริการสายด่วน 1663 ปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม ชี้ไทยแก้กฎหมายให้การทำแท้งเปิดกว้างมากขึ้นแล้ว แต่มีโรงพยาบาลแค่ใน 39 จังหวัดทั่วประเทศที่ให้บริการทำแท้ง เพราะบุคลากรกลัวบาป 

จากกรณีที่รัฐสภาได้ผ่านการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2564 ในมาตรา 301 และ 305 ที่แต่เดิมเอาผิดหญิงทุกคนที่ยุติการตั้งครรภ์ และยกเว้นให้แพทย์สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ในกรณีที่แม่ถูกข่มขืนและเพื่อรักษาสุขภาพของแม่ ทั้งนี้กฎหมายได้แก้ไขโดยเปิดกว้างให้สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้มากขึ้น ได้แก่ หากครรภ์เป็นอันตรายต่อสุขภาพแม่ทั้งทางกายและใจ ทารกมีโอกาสผิดปกติ แม่ถูกข่มขืน แม่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้เลย หรือหากอายุครรภ์ระหว่าง12 – 20 สัปดาห์ แต่ได้รับคำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว ก็สามารถทำแท้งได้นั้น

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สมวงศ์ อุไรวัฒนา  ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ หรือ Aids Access Foundation (Access) กล่าวว่า ประมวลกฎหมายอาญาที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อต้นปีพ.ศ.2564 มีเนื้อหาเปิดกว้างขึ้นในเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ แต่หน่วยงานบริการยุติการตั้งครรภ์สำหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมในประเทศไทยยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่

ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ กล่าวว่า แม้ว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะสนับสนุนค่าการยุติการตั้งครรภ์เป็นเงิน 3,000 บาทแก่หน่วยบริการ แต่หน่วยบริการส่วนใหญ่ยังคงไม่ให้บริการดังกล่าว เนื่องจากบุคลากรในโรงพยาบาลมองว่าการยุติการตั้งครรภ์ไม่ใช่บริการสาธารณสุขทั่วไปเช่นเดียวกับการรักษาโรคอื่นๆ และมีทัศนคติว่าการทำแท้งเป็นบาป จึงไม่มีความจำเป็นต้องมีบริการดังกล่าวในระบบ 

“เนื่องจากบริการทำแท้งไม่ใช่บริการสาธารณสุขในวิธีคิดของเขา มันผูกกับบาปบุญคุณโทษ ผิดกับการเกิดการคลอดที่ทุกโรงพยาบาลมีบริการรับทำคลอดทั้งหมด ไม่ว่าหมอพยาบาลจะลางานหรือย้าย ก็ต้องมีบริการทำคลอดอยู่เสมอ แต่การทำแท้ง มันเป็นวิธีคิดคนละแบบกัน” สมวงศ์กล่าว

สมวงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในตอนนี้ประเทศไทยมีหน่วยบริการที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์เพียง 70 แห่ง ใน 39 จังหวัด โดยที่หลายแห่งกำหนดเงื่อนไขในการให้บริการขึ้นมาเอง เช่น ให้บริการเฉพาะผู้ที่มีอายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์เท่านั้น ส่วนหน่วยบริการที่ให้บริการผู้หญิงที่มีอายุครรภ์ระหว่า 12- 20 สัปดาห์ มีเพียง 7 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นหน่วยงานรัฐ 6 แห่ง แต่ตั้งเงื่อนไขให้บริการเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ในอำเภอ ในจังหวัด หรือในภูมิภาคของหน่วยบริการนั้นๆ และเป็นหน่วยงานเอกชน 1 แห่งที่ให้บริการทั่วประเทศ “คนที่โทรมาปรึกษาที่ 1663 มีมาจากทั่วทั้งประเทศ จำนวนหนึ่งก็มีอายุครรภ์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ 20 สัปดาห์ คนเหล่านี้จึงต้องเดินทางออกจากบ้านไปไกล เช่น จากสุไหงโกลกไปอีสานก็มี เพื่อไปหาบริการ”

ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ กล่าวต่อไปว่า ด้วยจำนวนหน่วยบริการที่ไม่ครอบคลุม ส่งผลให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อมส่วนหนึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปยุติการตั้งครรภ์ที่ต่างจังหวัด ทางมูลนิธิฯ จึงพยายามผลักดันให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำ ‘1 จังหวัด ต่อ 1 หน่วยยุติการตั้งครรภ์’ เพื่อลดปัญหาดังกล่าว แต่ทำได้ยาก เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและต้องเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงยังไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของบุคลากรผู้ไม่เห็นด้วยกับการยุติการตั้งครรภ์ได้ 

สมวงศ์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ทางมูลนิธิฯพยายามสร้างทางเลือกให้กับผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์โดยใช้การแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine ซึ่งเป็นบริการให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอคอลกับทีมแพทย์คลินิกเอกชนที่รวมตัวกันทำงานนี้ มีบริการจัดส่งยาสำหรับยุติการตั้งครรภ์ให้ถึงบ้านและติดตามผลหลังจากการใช้ยา แต่แพทย์ทีมนี้กำหนดเงื่อนไขคือต้องมีอายุครรภ์ไม่เกิน 14 สัปดาห์ และไม่เป็นโรคที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ตั้งครรภ์

“ไม่ต้องไปโรงพยาบาล ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์ไม่ได้รุนแรงอะไร อาจจะมีบ้างปวดท้องบ้าง แต่ก็จะถูกขับออกมาคล้ายๆ เป็นเลือด ถ้าอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ในต่างประเทศถึงขายยานี้กันได้ในร้านขายยาเพราะเทคโนโลยีมันไปไกลแล้ว” สมวงศ์กล่าวและว่า เนื่องจากระเบียบของแพทยสภายังไม่ระบุรายละเอียดขั้นตอนของ Telemedicine ทางกรมอนามัยจึงกำลังร่างแนวทางปฏิบัติของ Telemedicine และให้แพทยสภาเป็นผู้รับรอง โดยคาดว่าใช้เวลา 1 ปี ซึ่งหากทำแนวปฏิบัตินี้ขึ้นมาได้สำเร็จ ก็จะช่วยให้แพทย์เลือกใช้วิธีการนี้ได้อย่างสบายใจขึ้น

สมวงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ Telemedicine จะเป็นทางเลือก แต่การทำ ‘1 จังหวัด ต่อ 1 หน่วยยุติการตั้งครรภ์’ ยังมีความจำเป็น เนื่องจากครอบคลุมอายุครรภ์มากกว่า และช่วยให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์เข้าถึงบริการได้สะดวกกว่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เปิดให้บริการปรึกษาและรณรงค์เรื่องเอดส์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2534 และเพิ่มบริการปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมตั้งแต่ปีพ.ศ.2556 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในนามสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
0
Love รักเลย
0
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
0

More in:News

News

นักสิทธิมนุษยชน ชี้ มายาคติโทษเหยื่อยังมี ปม สส. ปูอัด คุกคามทางเพศ 

เขียน : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : กัญญาภัค วุฒิรักขจร นักสิทธิมนุษยชนชี้มายาคติโทษผู้ถูกกระทำทางเพศยังมีอยู่ในสังคมเหตุผู้ช่วยสส.ค้านเป็นเพียงเรื่องชู้สาว กรณีสส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศเพื่อนร่วมงาน   จากกรณีที่ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ หรือ ปูอัด สส.กทม.พรรคก้าวไกล ...

News

ตัวแทนคนรุ่นใหม่ย้ำจุดยืนแก้ รธน.ทั้งฉบับ หลังรัฐปฏิเสธแก้หมวด 1และ2

เขียน : กัญญพัชร กาญเจตนี ภาพ : กัญญาภัค วุฒิรักขจร ตัวแทนนักศึกษา-คนรุ่นใหม่ย้ำจุดยืนแก้รธน.ทั้งฉบับ เหตุรัฐบาลยืนกรานปฏิเสธการแก้หมวด 1และ 2 แนะหาก รธน.ถูกจำกัดการแก้ไขอาจเกิดการเคลื่อนไหวของประชาชนระลอกใหม่ เมื่อวันที่ ...

News

สรุปเสวนา นับถอยหลัง 1 ปี ก่อนคดีสลายการชุมนุมตากใบหมดอายุความ

เรื่อง : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : ศิรประภา สีดาจันทร์ ทนายความศูนย์ทนายความมุสลิมชี้ คดีสลายการชุมนุมตากใบไม่ควรมีกรอบอายุความ 20 ปี เนื่องจากคดีใกล้หมดอายุ แต่ครอบครัวผู้สูญเสียยังไม่ได้รับความเป็นธรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ...

News

สำนักงานทรัพย์สินฯ แจงผลการตรวจสอบ กรณีพบนักศึกษานำชายเข้าหอพักหญิง

เรื่อง : พุฒิเมธ เกียรติมณีศรี ภาพ : ศิรประภา สีดาจันทร์ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มธ. ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารหอพักนักศึกษา แจงผลตรวจสอบกรณีพบนักศึกษาหญิงแอบนำชายน่าสงสัยเข้าหอ ชี้เป็นการเข้าใจผิด พบเป็นสาวทอม ด้านนักศึกษาผู้เห็นเหตุการณ์จริงไม่เชื่อ ...

News

เสวนา “ทบทวนบทเรียนและก้าวต่อไปสู่ความจริงและความเป็นจริง ผ่านมุมมองคน 5 เจเอนเรชั่น ” สะท้อนสภาวะเสรีสื่อถูกริดรอนมานานกว่า 50 ปี

เรื่อง : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : กัญญพัชร กาญจนเจตนีและศิรประภา สีดาจันทร์ วงเสวนา ‘ทบทวนบทเรียนและก้าวต่อไปสู่ความจริงและความเป็นจริง ผ่านมุมมองคน 5 เจเนอเรชั่น’ ชี้ ...

News

รองอธิการฯ มธ. แจงแนวทางจัดซื้อไฟฟ้า แก้ปัญหาค่าไฟหอในแพง

เรื่อง : กัญญพัชร กาญจนเจตนี ภาพ : จิรัชญา นุชมี รองอธิการฯ มธ. วางแผนจัดซื้อไฟฟ้าจากบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เพื่อแก้ปัญหาราคาค่าไฟหอในศูนย์รังสิต   วันที่ 17 ตุลาคม ...

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save