Writings

#ยกเลิกกฎหมายเยาวชน… ช่วยอะไรไหม?

เรื่อง : ศิวะ พุ่มอรุณ

ภาพประกอบ : เก็จมณี ทุมมา

“เด็ก 14 กราดยิงพารากอน”

 “เด็ก 16 ผ่าไฟแดงชนคนตาย”

 “ป้ากบ” เหยื่อแก๊ง 5 เด็กโหด”

 “นักเรียน ม.2 ชักมีดแทงคอเพื่อนดับคาโรงเรียน”

เหล่านี้คือพาดหัวข่าวที่คนไทยต้องพบเจอในช่วงที่ผ่านมา เป็นการก่ออาชญากรรมที่ต่างกัน ทำคนตายด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน แต่ผู้ก่อเหตุคือ “เด็กและเยาวชน” เหมือนกัน

การก่ออาชญากรรมของเยาวชนที่ซ้ำซากก่อให้เกิดความเดือดดาลและโกรธเกรี้ยวของคนในสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายเยาวชน

ปัจจุบัน บทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73-76 กำหนดไว้ว่า เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีทำผิด ไม่ต้องรับโทษ อายุ 12-15 ปี ถ้าทำผิด ไม่ต้องรับโทษ แต่ศาลมีอำนาจสั่งมาตรการพิเศษ เช่น ว่ากล่าวตักเตือน, ส่งไปสถานฝึกอบรมหรือคุมประพฤติ เป็นต้น อายุ 15-18 ปี ถ้าทำผิด ศาลอาจตัดสินลงโทษหรือไม่ก็ได้ ถ้าลงโทษ ให้ลดโทษลงกึ่งหนึ่ง แต่ถ้าไม่ลงโทษ ให้กำหนดมาตรการฟื้นฟู และอายุ 18-20 ปี ถ้าทำผิดต้องรับโทษ แต่ศาลอาจลดโทษให้กึ่งหนึ่ง

ข้อมูลจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพบว่า สถิติคดีอาญา 5 อันดับแรกที่พบมากที่สุดในเยาวชน ในปี 2566 คือ 1.ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 3,110 คดี  2.คดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 2,999 คดี  3.ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 2,622 คดี  4. ความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด 1,530 คดี  และ 5.ความผิดอื่นๆ 1,079 คดี

ขณะที่ช่วงอายุขณะกระทำผิด โดยเรียงลำดับจากจำนวนคดี พบว่า อายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี มีการกระทำผิด 10,118 คดี อายุเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 2,402 คดี และอายุ 18 ปีขึ้นไป 43 คดี

ประเด็นอยู่ที่ว่า หากมีการแก้กฎหมายหรือมีการยกเลิกกฎหมายตามที่คนจำนวนหนึ่งในโซเชียลมีเดียต้องการ จะทำให้จำนวนคดีอาชญากรรมที่กระทำโดยเด็กลดลงได้หรือไม่? เป็นไปได้ไหมที่คนจะทำชั่ว จะมานั่งคิดถึงบทลงโทษตามกฎหมายก่อนลงมือ? หรือพวกเขาทำผิดไปตามสัญชาตญาณที่ได้เรียนรู้มาจากที่ไหนสักแห่ง?

การศึกษาของวาสุเทพ ทองเจิม (2540) ถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนชาย ณ สถานแรกรับบ้านเมตตาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง พบว่า การขาดโอกาสทางการศึกษา การมีความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวที่แตกสลาย และการมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี เป็นข้อบ่งชี้ของสาเหตุการกระทำความผิดของเยาวชนที่ชัดเจน

ครอบครัว เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อตัวเด็กอย่างมาก เพราะถือเป็นพื้นฐานและด่านแรกในการเลี้ยงดูเด็กให้มีคุณภาพ รายงานของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง หากครอบครัวใดมีการ ใช้ความรุนแรงในครอบครัว ก็จะบ่มเพาะพฤติกรรมความรุนแรงให้เด็กได้ง่าย เนื่องจากเด็กจะเกิดความเคยชินกับความรุนแรง และเข้าใจว่าการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ

กรมสุขภาพจิตยังได้รายงานเพิ่มอีกว่า สภาพครอบครัวที่ยากจน ครอบครัวแตกแยก และขาดความอบอุ่น การที่เด็กต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอาชญากรรม ความรุนแรง และยาเสพติด ก็อาจส่งผลให้เด็กขาดการศึกษาและขาดโอกาสการมีสังคมที่ดี และสุดท้ายก็มีแนวโน้มจะไปรวมตัวกันก่ออาชญกรรมในที่สุด

การเลี้ยงดู เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น “ตัวกำหนด” อนาคตของเด็กได้เลย เนื่องจากประสบการณ์การเลี้ยงดูของครอบครัวในช่วงแรกของชีวิตเด็ก จะส่งผลในระยะยาวทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย โดยเฉพาะการพัฒนาของสมองส่วนหน้า ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการมีสมาธิจดจ่อ การคิดวางแผน การแก้ปัญหาด้วยความยืดหยุ่น การคาดการณ์ถึงผลที่ตามมา ทำให้เกิดความยับยั้งชั่งใจ และช่วยให้สามารถควบคุมตนเองได้ คุณภาพการเลี้ยงดูในวัยเด็กจึงเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ตามการศึกษาของโรงพยาบาลแพทย์รังสิต

หากครอบครัวใด พ่อแม่ปราศจากคำแนะนำในการสั่งสอน ไม่มีการกำกับดูแลหรือสอดส่องพฤติกรรมของลูกตั้งแต่ยังเล็ก มีการลงโทษเด็กด้วยความรุนแรงและหยาบคาย มีการส่งเสริมความมีอิสระอย่างไร้ขอบเขต และมีความเข้มงวดกวดขันและกดดันลูกมาก ก็มีความเสี่ยงสูงที่เด็กจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความรุนแรงและอาจจะก่ออาชญากรรมในที่สุด

เพราะฉะนั้นการยกเลิกกฎหมาย ปรับเพิ่มโทษ อาจเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ หากไม่เกิดการแก้ที่จิตสำนึก และสภาพแวดล้อมของเยาวชนผ่านผู้ปกครองและสังคม การก่ออาชญากรรมก็ไม่น่าจะลดลงแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม หากดูถึงกรณีล่าสุดที่มีกลุ่มวัยรุ่น 5 คนทำร้าย “ป้ากบ” หญิงวัยกลางคนอย่างโหดร้ายทารุณ ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ถึงความโกรธแค้นของคนในสังคม โดยเฉพาะเมื่อสังคมรับรู้ว่าผู้ปกครองของเด็กเป็นผู้มีอำนาจ มีเงิน เป็นตำรวจ ความโกรธก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีก

สาเหตุคือ เพราะประชาชนที่กำลังโกรธรู้ว่า สุดท้ายแล้วลูกหลานของผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นอาจจะรอดในที่สุดหรือถ้าได้รับโทษก็เบาจนแทบเหมือนไม่ได้รับ

ปัญหาของเรื่องนี้ที่แท้จริงอยู่ที่ตัวกฎหมายที่ไม่เข้มพอ หรืออยู่ที่ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมบ้านเรากันแน่

ยิ่งมาพบกับการจับ “แพะ” เข้าคุกทั้งๆ ที่ยังไม่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด การที่นักข่าวเป็นคนได้ภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนตำรวจ ยิ่งทำให้อารมณ์ของคนในสังคมเลวร้ายเข้าไปกันใหญ่

การกล่าวของลูกตำรวจในแก๊งเด็ก 5 คนว่า “เดี๋ยวพ่อกูจัดการเอง” เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่เหนือกฎหมายของคนบางกลุ่ม และสิ่งนี้สืบทอดกันเป็นทายาท ขนาดลูกตำรวจที่อายุเพียงแค่ 14 ปี ยังรู้ว่าเขาและพ่อของเขาอยู่เหนือกฎหมาย ไม่มีใครแตะต้องได้

การแก้กฎหมายหรือยกเลิกกฎหมาย จึงดูเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เพราะสุดท้ายแล้ว คนบางกลุ่มก็จะอยู่เหนือกฎหมายเหล่านั้นอยู่ดี


บรรณานุกรม

ไทยรัฐออนไลน์, เมื่อเด็กเหี้ยม เสียงเรียกร้อง ลงโทษแบบผู้ใหญ่ กับกฎหมายที่ทำได้, สืบค้นเมื่อ 26 มกราคม 2567, จาก https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2756276

เดอะแมทเทอร์, การเพิ่มบทลงโทษเยาวชนที่ทำความผิด จะช่วยแก้อาชญากรรมได้จริงหรอ?, สืบค้นเมื่อ 26 มกราคม 2567, จาก https://thematter.co/social/penalties-for-juvenile-criminals/189965#google_vignette

ไทยพีบีเอส, ประมวล 3 เหตุการณ์ “เยาวชน” ก่อเหตุรุนแรง, สืบค้นเมื่อ 26 มกราคม 2567, จาก https://www.thaipbs.or.th/news/content/332409

เวิร์คพอยท์ ทูเดย์, โซเชียลขุดข้อมูลย้อนรอย ‘แพรวา 9 ศพ’, สืบค้นเมื่อ 26 มกราคม 2567, จาก https://workpointtoday.com/127-9/

เวิร์คพอยท์ ทูเดย์, สรุป #เด็ก16ผ่าไฟแดงชนคนตาย ล่าสุดถอนตัวนักเทนนิสทีมชาติแล้ว, สืบค้นเมื่อ 26 มกราคม, จาก https://workpointtoday.com/news-212/

ThaiJo, การป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน, สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 256, จาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ombudsman/article/download/167099/120561/467639

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7, แนวทางการช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมความรุนแรง, สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2567, จาก

https://mhc7.dmh.go.th/wp-content/uploads/2019/12/แนวทางการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมรุนแรง.pdf

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต, สมองส่วนหน้า ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก, สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2567, จาก https://www.patrangsit.com/สมองส่วนหน้า-ส่งผลต่อพฤ/

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
0
Love รักเลย
0
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
0

Comments are closed.

More in:Writings

Writings

เมื่อมีคนต้องตายเพราะ “วิชาแพะ”

เรื่อง : รุจน์ โกมลบุตร หนึ่งในศัพท์ฮิตของนักข่าวที่ทำงานกับคนในเครื่องแบบ คือคำว่า “แพะ” ในความหมายที่ว่า ตำรวจจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดผิดตัว หรือจับคนที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวกับเหตุร้ายนั้นๆ กระบวนการจับแพะ มีเหตุเบื้องต้นมาจากทั้งการที่ตำรวจทำงานไม่รอบคอบ หรือการว่าจ้าง ล่อลวงใครสักคนให้ (ช่วย) ...

Writings

ข่าวเลขเด็ด: สิ่ง “งมงาย” ที่บ่งบอกสภาพเศรษฐกิจ

เรื่อง:  ชวิน ชองกูเลีย ศิรประภา จารุจิตร และ อารีย์วรรณ อมรเดชเทวินทร์ ภาพ: รุ่งไพลิน บัวศรี “ชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ด” “คอหวยไม่พลาด” “โซเชียลแห่ตีเลขเด็ด” …เชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกคุ้นเคยกับรูปแบบประโยคเหล่านี้กันพอสมควรจากการอ่านข่าวต่างๆ ...

Writings

ยาดม : ไม้เด็ดนักศึกษาไทย ไพ่ลับหอมเขย่าโลก

เรื่องและภาพ : จักรพรรดิ พีชาตะนันท์ “ไอเ-ย มหาลัยมันเปลืองยาดมจังวะ” ข้อความตัดพ้อเชิงขำขันจากผู้ใช้งาน X รายหนึ่ง (Twitter เดิม) ที่มีผู้คนเห็นด้วยและกดปุ่มรีโพสต์ไปมากกว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครั้ง ประกอบกับภาพสะท้อนในกระจกที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า ภาพของนักศึกษาชายคนหนึ่งที่มือขวากำลังพิมพ์งานอย่างขะมักเขม้น และมือซ้ายที่กำลังกำกระปุกยาดมสีเขียวเอาไว้แน่น ...

Interview

When I live at Dome

เรื่อง : จิตริณี แก้วใจ ภาพ : กัญญาภัค วุฒิรักขจร ความฝันอย่างการได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองภายในหอพักนั้นอาจเป็นสิ่งที่เหล่านักศึกษาหลายคนใฝ่ฝัน แม้จะไม่ใช้พื้นที่อบอุ่นและสะดวกสบายเทียบเท่ากับบ้าน  แต่การอยู่หอนอกจากจะสนับสนุนการเรียนแล้ว ยังสนับสนุนเรื่องของการมีสังคม ซึ่งจะจริงหรือไม่ รูปแบบใดบ้าง รวมไปถึงการจัดการค่าใช้จ่ายที่ตามมาด้วยการกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ...

Writings

Blue Lock : ขังดวลแข้ง ฉีกทุกกฎฟุตบอล เมื่อฟุตบอลไม่จำเป็นต้องสามัคคี

เรื่อง : ศิรประภา ศรีดาจันทร์ ภาพ : กัญญาภัค วุฒิรักขจร เราอาจจะคุ้นเคยกับการ์ตูนกีฬาที่มักนำเสนอสายมิตรภาพลูกผู้ชาย น้ำใจนักกีฬา หรือความสามัคคีของผู้เล่นในทีม แต่สำหรับอนิเมะ Blue Lock หรือ ...

Writings

ดารา งานดูหนัง กับคำตอบจาก ‘คนโรงหนัง’

เขียนและภาพ จิรัชญา นุชมี ‘โรงหนังเดี๋ยวนี้ชอบเอาดาราศิลปินมาดูหนังด้วย ทำทำไม’ ‘ก็มัวแต่เอานักแสดงซีรีส์วายมาดูหนังไง’ ‘นายทุนมันก็หากินกับติ่งง่ายเกินเนาะ’ เป็นการตั้งคำถามของชาวเน็ตที่เห็นเป็นข้อถกเถียงในโลกออนไลน์อยู่เสมอ เมื่อค่ายโรงหนังเจ้าใหญ่จัดรอบหนังเชิญศิลปิน หรือ นักแสดง มาดูภาพยนตร์ร่วมกันกับแฟนคลับ และมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันหลังจากดูหนังจบ โดยตั๋วหนังจะมีราคาสูงกว่ารอบหนังปกติเป็น 500-600 ...

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save