Media

คุยกับเพื่อน Ep.1 : ธรรมศาสตร์และการดีลวัคซีน

ในวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศให้ มธ. สามารถนำเข้ายา เวชภัณฑ์ รวมถึงวัคซีนสำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ คุยกับเพื่อนก็เลยจะมาพูดคุยกับเพื่อน ๆ เกี่ยวกับธรรมศาสตร์และวัคซีน ว่าจะมีแนวทางในการนำเข้ามายังไง หรือมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

News

เสียงผู้เรียนและผู้สอนในประเด็นการหยุดเรียน 1 ปี, ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการเรียนออนไลน์ในยุคโควิด

จากกรณี เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมา น.ท.สุมิตร สุวรรณ รองศาสตราจารย์และรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เสนอแนวคิดว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะหยุดการเรียนการสอนไป 1 ปี เนื่องจากถ้าเรียนในรูปแบบออนไลน์ต่อไปอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กระดับปฐมวัยและประถมศึกษาที่การเรียนยังต้องเน้นทางด้านพัฒนาการเป็นหลักและยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้คล่อง ...

News

‘องศาหมูกระทะ’ โทรขู่ นศ. ‘ระวังตัว’ เหตุวิจารณ์การบริการของร้าน

‘ร้านองศาหมูกระทะ’ ขู่นักศึกษามธ. ให้ระวังตัว เหตุเขียนวิจารณ์ว่าพนักงานไม่ยืนรอรับอุปกรณ์หมูกระทะและล้างกระทะไม่สะอาด ด้านเจ้าของร้านชี้ไม่สามารถรอได้เพราะมีอีกหลายที่ต้องไปเก็บอุปกรณ์ อาจารย์นิติ มธ. เสนอไม่ควรโพสต์เหตุการณ์ลงสื่อสังคมออนไลน์

Podcast

Editor’s Talk Ep.1 : การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ด้วยการเป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มากว่า 58 ปี แต่ในปีนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น