Social

ความเท่าเทียมในการเข้าถึงสื่อของคนพิการ

เรื่อง กุลนารี เสือโรจน์

ข้อมูลจาก Neilson Research ระบุว่า ช่วงล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา สัดส่วนการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ของคนไทยเติบโตมากถึง 9% โดยรายการที่ได้รับความนิยมมาก คือ รายการข่าวและละคร 

คำถามที่ตามมาคือ กลุ่มคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางการเห็น ซึ่งมีข้อจำกัดทางประสาทสัมผัส (sensory impairment) สามารถเข้าถึงสื่อโทรทัศน์เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารหรือเปิดรับความบันเทิงเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ในสังคมได้หรือไม่

คำตอบคือ ‘ได้’ เนื่องจากปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ได้ให้บริการเพื่อการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ตามกฎหมาย 3 ประเภท คือ ล่ามภาษามือ (sign language) รวมถึงคำบรรยายแทนเสียง (closed captioning / subtitle) สำหรับคนพิการทางการได้ยิน และเสียงบรรยายภาพ (audio description) สำหรับคนพิการทางการเห็น แต่แม้จะมีบริการส่งเสริมการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ดังกล่าว ก็ยังพบอุปสรรคในการเข้าถึงและใช้บริการอยู่พอสมควร 

ตัวอย่าง Interlude ‘เสียงบรรยายภาพ’ และ ‘คำบรรยายแทนเสียง’ ช่อง 7 HD                                                                  
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=YIlV53CK-pw

ในงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดให้มีบริการที่เหมาะสม ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ได้มีการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจจากองค์กรคนพิการและองค์การวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหลายประการ ดังนี้

ตัวแทนองค์กรคนพิการทางการได้ยินรายงานอุปสรรคของการใช้บริการล่ามภาษามือในรายการข่าวและการรายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ประจำวันไว้ว่า จอล่ามภาษามือของสถานีโทรทัศน์บางแห่งมีขนาดเล็กเกินไป บางครั้งมีตัวอักษรอื่นทับหน้าจอล่าม ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า สถานีโทรทัศน์บางแห่งได้ขยายขนาดของล่ามภาษามือ จากเดิมถูกกำหนดสัดส่วนไว้ไม่น้อยกว่า 1 : 12 ของจอโทรทัศน์ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น 1 : 2 หรือครึ่งหนึ่งของหน้าจอโทรทัศน์เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่ชัดเจนและแม่นยำในช่วงสถานการณ์โรคระบาด

ตัวอย่างล่ามภาษามือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส                                                                                                                      
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=DS5cFAk7ERk

ส่วนการเข้าถึงรายการบันเทิงทางโทรทัศน์พบว่า คนพิการทางการได้ยินสามารถเข้าถึงรายการบันเทิงทางโทรทัศน์บางรายการผ่านบริการคำบรรยายแทนเสียงได้ ทั้งนี้ ตามประกาศของ กสทช. เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ปี 2563 กำหนดจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำในการให้บริการคำบรรยายแทนเสียง 60 นาทีต่อวัน พบอุปสรรคในการใช้งานบางส่วนจากความไม่เหมาะสมของตำแหน่งบนหน้าจอของคำบรรยายแทนเสียง การซ้อนทับกับตัวอักษรอื่นบนหน้าจอ รวมถึงอัตราความเร็วในการเปลี่ยนประโยคที่ยากต่อการอ่าน 

ด้านคนพิการทางการเห็นจะสามารถเข้าถึงรายการโทรทัศน์ผ่านบริการเสียงบรรยายภาพ ซึ่งกำหนดการให้บริการขั้นต่ำวันละ 30 นาที พบข้อจำกัดด้านปริมาณ ความหลากหลายของประเภทรายการ รวมถึงความไม่เหมาะสมของเวลาในการออกอากาศรายการที่มีเสียงบรรยายภาพ และขั้นตอนที่ซับซ้อนในการใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อเข้าถึงเสียงบรรยายภาพ 

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าแม้จะมีบริการเพื่อการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์เกิดขึ้นแต่ก็ยังต้องการการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น 

ในวันคนพิการสากล หรือ The International Day of Persons with Disabilities (IDPD) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 3 ธันวาคม ปีนี้ มีแนวคิดหลักคือ “Building Back Better: toward a disability-inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 world” หรือ การกลับไปสร้างสิ่งที่ดีกว่าให้แก่โลกหลังโควิด-19 ผ่านสังคมที่คำนึงถึงคนทุกกลุ่มในสังคมและเป็นสังคมที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างยั่งยืน 

ดังนั้น ความพยายามที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาบริการส่งเสริมการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์แก่คนพิการจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคมเพื่อคนทั้งมวล ให้เป็นสังคมที่ทุกคน…ไม่ว่าจะมีข้อจำกัดทางร่างกายหรือไม่ ก็สามารถมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ในการรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงอย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

ความรู้สึกของคุณหลังอ่านบทความนี้เป็นอย่างไร ?

Like ถูกใจ
0
Love รักเลย
0
Haha ตลก
0
Sad เศร้า
0
Angry โกรธ
0

Comments are closed.

More in:Social

Writings

“ไม่มีใครเก่งเท่าเธอแล้ว” ว่าด้วยนิยามผู้หญิงเก่งในสายตาของแต่ละคน Part 1

เรื่องและภาพ : วรพร รุ่งวัฒนโสภณ, ปิยะพร สาวิสิทธิ์, สิทธิเดช สายพัทลุง และ อารีย์วรรณ อมรเดชเทวินทร์  วลี ‘ไม่มีใครเก่งเท่าแม่มึงแล้ว’ ชวนให้กองบรรณาธิการของเราตั้งคำถามว่า เราสามารถนิยาม ...

Writings

“รถ Feeder” เส้นเลือดฝอยที่สำคัญต่อคนเมืองไม่แพ้เส้นเลือดใหญ่

เรื่องและภาพประกอบ : ชวิน ชองกูเลีย ถ้าหากคุณเคยมากรุงเทพฯ โดยเฉพาะในย่านชุมชนที่พักอาศัย เชื่อว่าคุณอาจเคยเห็นรถสองแถวหรือรถเมล์คันเล็ก วิ่งอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้บ้าง แม้จะดูไม่โดดเด่นเท่ารถเมล์คันใหญ่ที่วิ่งไปมา แต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมถึงพบรถเหล่านี้ได้ตามย่านชุมชนเกือบทุกที่เลย มันมีความสำคัญอย่างไรกัน บทความนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับ ‘รถ Feeder’ ระบบขนส่งมวลชนที่อยู่ลึกที่สุด ...

Writings

เมื่อความรักไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนสองคน แต่เป็นหลายคนก็ได้

เรื่อง : สายฝัน สวาดดี ภาพประกอบ : เก็จมณี ทุมมา ในสังคมไทย เราเคยชินกับวัฒนธรรมผัวเดียวเมียเดียว หมายความว่าการมีหลายผัวมากเมียถือเป็นการทำผิดศีลธรรม จนไปถึงผิดกฎหมายเลยทีเดียว แต่ในโลกปัจจุบันที่ความหลากหลายได้รับการยอมรับมากขึ้น จึงอยากแนะนำให้ได้รู้จักกับ Polyamory ...

Writings

“สัตว์ในสงคราม” ว่าด้วยบทบาทผู้ช่วยเหลือของ “สัตว์สงคราม”

เรื่องและภาพประกอบ : วรพร รุ่งวัฒนโสภณ แทบทุกหน้าประวัติศาสตร์อันว่าด้วยสงคราม มักปรากฏภาพมนุษย์ฆ่าฟันกันเอง จึงอาจไม่ผิดนักหากจะนิยามมนุษย์ว่าเป็น “สัตว์สงคราม”  หากแต่เราก็มิใช่สัตว์เพียงเผ่าพันธุ์เดียวในสนามรบ เพราะเราดึงเพื่อนร่วมโลกต่างเผ่าพันธุ์เข้ามาเกี่ยวในสมรภูมินี้ด้วย เมื่อการต่อสู้จบลง มนุษย์ก็สร้าง “วีรชนสงคราม” ขึ้นมา เราเชิดชูและบันทึกพวกเขาไว้บนหน้าบทเรียนประวัติศาสตร์ ...

Social

“FikFap” เว็บไซต์สื่อลามกรูปแบบใหม่ เรียกตัวเองเป็น “The TikTok of Porn” 

เรื่องและภาพ : กัญญาภัค วุฒิรักขจร “FikFap” เว็บไซต์สื่อลามกรูปแบบใหม่ เรียกตัวเองเป็น “The TikTok of Porn”  TikTok แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียที่แสดงเนื้อหาแบบคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 15 ...

0 %

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Google Analytics

    คุ้กกี้ที่เราเก็บไป จะนำไปใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์การอ่านบทความ/ข่าวภายในเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

Save